Welkom

Wij heten u welkom op de site van Stichting Erfgoed Bierbrouwerij Drie Hoefijzers.


Namens het bestuur

Jan Laurijssen, voorzitter

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de instandhouding van de cultuurhistorische monumenten en waarden op het gebied van de bierbrouwerij (in het bijzonder de voormalige bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers" te Breda) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Contact

E-mail: info@erfgoeddriehoefijzers.nl

Het (post)adres van de stichting is: 
Stichting Erfgoed Bierbrouwerij 
De Drie Hoefijzers. 
Bergschot 63
4817PA Breda

Bestuur

voorzitter - Jan Laurijssen

secretaris - Henk Ribbers
penningmeester - John Heesbeen
bestuursleden - Els Kruithof-Papier, Gé de Roij, Jan den Teuling en Michel Diks.
De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting (art. 4 lid 7 van de statuten).

Kamer van Koophandel

Stichting Erfgoed Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. De stichting is gevestigd in Breda en ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 20089075.