Na het jaar 2019, waarin wij de aankleding en inrichting van de Brouwerskamer in het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden te Breda konden afronden is het jaar 2020 noodgedwongen door de COVID-19 maatregelen vrijwel zonder enige activiteit gebleven. De open Monumentendag van 2019 kon zo bijvoorbeeld in 2020 niet herhaald worden. De van de gemeente Breda ontvangen cijfers over de bezettingsgraad van de Brouwerskamer laten een inkrimping van de activiteiten zien. De plannen van de gemeente Breda inzake de toekomstige bestemming van de terreinen aan de Gasthuisvelden werpen ook hun schaduwen vooruit. Per 1 januari 2023 zal de Brouwerskamer door de Stichting ontruimd aan de gemeente Breda moeten worden opgeleverd. Gesprekken met gemeente en lokale horeca-ondernemers zijn gaande om een geschikt alternatief te vinden. De bestuursvergaderingen hebben in 2020 uit veiligheidsoverwegingen via Meet plaatsgevonden. Elders op de site zijn de jaarcijfers over 2020 te vinden. Da uitleen van Drie Hoefijzers meubilair is niet geheel naar wens verlopen. Helaas is een klassieke stoel verloren gegaan. De overeengekomen vergoedingssom is wel ontvangen. Het stichtingsbestuur blijft zich onverminderd inzetten om de doelstelling ook in de toekomst te kunnen verwezenlijken.