Financieel overzicht

De activiteiten van de Stichting bevinden zich in het ontwikkelingsstadium van de wervingsprogramma’s voor het opbouwen van fondsen voor de realisering van de doelstellingen van de Stichting. Beoogd wordt primair een vermogen van circa € 50.000 bijeen te brengen voor de inrichting van een Brouwerskamer op een, bij voorkeur in Breda gelegen, geschikte locatie. Per ultimo 2013 bedroeg het geldelijk vermogen van de Stichting minder dan € 10.000. De Stichting staat open voor aanbevelingen van lezers die het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting naderbij kunnen brengen.

Contact

E-mail: info@erfgoeddriehoefijzers.nl

Het (post)adres van de stichting is: 
Stichting Erfgoed Bierbrouwerij 
De Drie Hoefijzers. 
Bergschot 63
4817PA Breda

Bestuur

voorzitter - Jan Laurijssen

secretaris - Henk Ribbers
penningmeester - John Heesbeen
bestuursleden - Els Kruithof-Papier, Gé de Roij, Jan den Teuling en Michel Diks.
De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting (art. 4 lid 7 van de statuten).

Kamer van Koophandel

Stichting Erfgoed Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. De stichting is gevestigd in Breda en ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 20089075.